Leesvaardigheid einde basisonderwijs

Gepubliceerd op 18 juni 2022 om 09:36

Om de zoveel jaar wordt de leesvaardigheid van leerlingen gemeten, vlak voor het verlaten van het basisonderwijs. In de kranten verschijnen dan meestal alarmerende berichten: er zou sprake zijn van een spectaculaire afname van die vaardigheid. In het laatste onderzoek van 2021 lees ik echter:

De leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is licht gedaald ten opzichte van 2012. Toen werd namelijk de leesvaardigheid van leerlingen voor het laatst gepeild.

Maar, hoe was dan de leesvaardigheid in 2012 ten opzichte van de landen om ons heen?

We zijn eerst maar eens gaan kijken in het door de Inspectie van het Onderwijs uitgegeven Factsheet van juni 2022.
Daarin werden echter geen uitspraken gedaan over absolute niveaus van leesvaardigheid. Er werden alleen conclusies getrokken over de leesvaardigheid van verschillende groepen ten opzichte van elkaar. Een aantal van die conclusies waren:

Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen, halen een hogere score op de leestoets.
-  Datzelfde geldt voor leerlingen die veel vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid.
-  Daarentegen halen leerlingen die sterk gepusht worden om te lezen, juist lagere leesscores. 
-  Meisjes behalen gemiddeld genomen een hogere leesscore dan jongens.
-  Dit geldt ook voor leerlingen die thuis Nederlands spreken ten opzichte van hen die thuis soms of nooit Nederlands spreken.
-  Ook leerlingen die thuis meer dan 25 boeken hebben, behalen een hogere leesscore dan leerlingen met minder boeken in huis. 

Allemaal 'interessante' conclusies die bovendien tamelijk vanzelfsprekend zijn, maar de vraag blijft hoe de leesvaardigheid in Nederland ligt ten opzichte van de ons omringende landen?
Wel..., om die vraag te beantwoorden, moeten we in allerlei andere rapporten duiken; en dat zijn meestal niet de meest leesbare.
Maar gelukkig..., in een artikel van het Kennisplatform voor het Onderwijs staat het antwoord al klip en klaar, te weten:

Internationale onderzoeken tonen aan dat de leesvaardigheid bij ons harder daalt dan in de ons omringende landen. En, wellicht nog erger, dat de leesmotivatie bijzonder laag is: 63% van alle vijftienjarigen geeft aan alleen te lezen als het moet, en 42% van de leerlingen beschouwt lezen als tijdverspilling. Daarmee staat ons land onderaan de internationale ranglijst en dat is ernstig.

Helaas is dit geen 'mooi' antwoord. Maar juist daarom doen wij ons best om een mooie serie kinderboeken neer te zetten.


Als je dit artikel ook waardevol voor een ander vindt, deel het dan via de social-media-knoppen in de footer.

En als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe blogs, volg mij dan op Twitter via de knop: