Om goed te kunnen kijken, kun je de grafieken vergroten door erop te klikken.

In de grafieken is te zien dat in 1992 ongeveer 42% van de kinderboeken van elders kwamen, waarvan 27% uit het Engels.
En sindsdien zijn deze percentages alleen nog maar gestegen.
En..., misschien ook nog belangrijk bij jouw overdenkingen: de percentages bij kinderboeken zijn hoger dan bij romans etc.