Een video over deel 3

Deel 3 verschijnt in het voorjaar van 2023.

U kunt deel 3 al wel bij voorintekening bestellen.

U krijgt het boek dan zo spoedig mogelijk toegezonden, inclusief een fraaie boekenlegger.